Overdracht

Begeleiding bij bedrijfsoverdracht

Het traject dat leidt tot overdracht/verkoop van uw onderneming vergt tijd. Uw inzicht in de mogelijkheden moet groeien.

Wat zijn de consequenties van een bedrijfsoverdracht voor u en uw gezin. Wat is de waarde van uw bedrijf? Kunt u deze waarde in de periode dat u de onderneming nog wilt leiden verbeteren? Wat is de meest geschikte manier? Hoe kunt u er voor zorg dragen dat de netto-opbrengst, bij maximale handelingsvrijheid, zo groot mogelijk is? Heeft u er een idee van hoe groot uw netto-opbrengst is? We geven u een indicatie van de netto-opbrengst. Misschien kan deze hoger maar moet u daarvoor actie ondernemen. Hiervoor gelden vaak wettelijke termijnen. Wij laten u graag de (on)mogelijkheden zien.

Wij geven u een indicatie van de waarde met haar bandbreedtes en we bekijken met u welke acties zouden kunnen leiden tot een hogere waarde. De uiteindelijke opbrengst is afhankelijk van vele factoren. Denk hierbij aan conjunctuur, branche, beschikbare tijd en een passende koper.

U kunt bij ons ook terecht voor een second opinion ten aanzien van door anderen geïndiceerde waarden.