Cash management

Een echte eye opener!

Een vaak onderschat element in de bedrijfsvoering. Omdat het bij de ondernemer vaak ontbreekt aan “cash awareness” vormt dit regelmatig de oorzaak van het in problemen raken van een onderneming. In het geval dat een liquiditeitskrapte zich voordoet vertrouwt hij op de bank om dit probleem voor hem op te lossen. Vaak verlangt hij zelfs van de bank dat deze dit probleem, zijn probleem, voor hem oplost.

Wij maken voor u liquiditeitprognoses voor de korte en lange termijn op basis van de in uw onderneming en branche gebruikelijke goederen- en geldstromen in combinatie met de gewenste omlooptijden van debiteuren, crediteuren en voorraden. U krijgt hierdoor zicht en vat op uw liquiditeit- en werkkapitaalpositie. U zult zien dat het verstandig is om meerdere “stuurmechanismen” in te bouwen om zodoende sneller te kunnen anticiperen. Doen zich toch liquiditeitproblemen voor kunt u goed beslagen naar de bank gaan om tijdig de faciliteiten af te stemmen op een onderbouwde liquiditeitbehoefte.

Het samen maken van een liquiditeitprognose geeft u een vaak verrassend inzicht in het reilen en zeilen, en dan niet alleen financieel, van uw onderneming.