Herstructurering

Herstructurering van uw onderneming

We maken u dit graag inzichtelijk en bespreken met u mogelijke alternatieven. Alles vanuit uw doelstelling(en) en het standpunt van maximale transparantie en efficiency.

Indien de huidige conjuncturele situatie de reden  is dat u genoodzaakt bent om uw organisatie te herstructureren maken wij een bedrijfsscan. Wij adviseren u op welke gebieden u de organisatie op korte termijn kunt verbeteren en/of efficiënter kunt gaan werken. Wanneer begeleiding bij de door te voeren maatregelen gewenst is assisteren wij u desgewenst bij de uitvoering hiervan.