Ondernemingsplan

De redenen om een ondernemingsplan op te stellen zijn divers. Van een voorgenomen investering tot verplaatsing van de onderneming, van herstructurering tot uitbreiding.

Door samen met u een ondernemingsplan te maken ontstaat bij u een ongekende bewustwording over uw huidige positie, de ideaalpositie en de gewenste positie.  Sterkten en zwakten worden zichtbaar, evenals bedreigingen en met name kansen. U krijgt inzicht in  mogelijke fiscale en juridische consequenties. Samen maken we passende toekomstplannen. We vertalen deze plannen naar een ondernemingsplan waardoor dit de maatstaf vormt waaraan de realisering wordt getoetst. Snelle signalering van afwijkingen leidt tot tijdige bijsturing waardoor ad hoc beslissingen geminimaliseerd worden. De beheersbaarheid van het proces neemt door de in te bouwen controlemechanismen toe. U bent weer de stuurman die op zijn instrumenten kan varen en slechts in moeilijke(r) situaties behoeft terug te vallen op een loods.

Financieringsplan

In het bijbehorende financieringsplan werken we de gewenste structuur van de financiering, gebaseerd op de doelstellingen van het ondernemingsplan en de resultaten- en liquiditeitprognoses voor de komende jaren, uit. De positie van de kredietverstrekker wordt meegenomen zodat geen fout beeld over de (on)mogelijkheden ontstaat. De bankier wordt in de nabije en misschien zelfs tot in de verre toekomst een van uw belangrijkste partners. Inzicht in diens zienswijze en belevingswereld vergemakkelijkt de besprekingen en/of onderhandelingen aanzienlijk.

Wij assisteren u ook bij de implementatie in uw organisatie zowel op administratief gebied als ten aanzien van de communicatie met uw personeel.